Opplev Pe-Torsa også i 2020

Pe-Torsahelga 2020 er avlyst, og vi vet at mange er lei seg for det. I Kvelia kommer vi til å savne publikumstilstrømningen i slutten av august. Vårt trofaste publikum kommer til å savne Agust, Pe og Serianne og alle de andre figurene fra tunet i Oppgår’n.
Vårt savn av publikum må vi bare leve med. Publikums savn av Pe & co har vi tenkt å bøte litt på, ved at Pe-Torsa presenterer noen reportasjer fra Kvelia gjennom året. Det vil bli lagt ut filmepisoder på ca 15 minutter i nettbutikken på Pe-Torsa’s hjemmeside. Der får publikum se Pe og en del av de andre figurene i ulike situasjoner. 
Det blir blant annet mulig å se Pe og Serianne på fisketur, og hvordan det går for Pe, odelsgutten og sambygdingene på elgjakt. 

Som dere ser er Agust fortsatt opptatt av skyting, og i første episode får publikum se hvordan det går når han skal delta på skytterstevne. 
Den episoden skal være tilgjengelig i løpet av det som skulle vært årets Pe-Torsahelg. Øvrige episoder vil bli annonsert på hjemmesiden og på facebook i god tid før de legges ut i nettbutikken.

Pe-Torsa Vel har fått tilskudd fra Lierne Utvikling til filmprosjektet. I tillegg har noen av våre faste faddere latt oss beholde fadderbidraget også i koronaåret, og noen nye faddere har kommet til for dette spesielle året.  Støtten fra Trøndelag fylkeskommune har vi også fått beholde. Samlet gjør dette at vi får muligheten til å gi publikum litt Pe-Torsaunderholdning, selv om det i år ikke kan foregå på tradisjonelt vis.

Agust – Kopi – Kopi

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss