Utsatt start av billettsalget til Pe-Torsa 2021

Pe-Torsa Vel har bestemt at starten av billettsalget utsettes til 1.mai i år
Foreløpig er det uklart hva som bli mulig også i år når det gjelder gjennomføring av arrangementet. Ut fra bestemmelsene som gjelder nå, hadde det ikke vært aktuelt. Forhåpentligvis endres dette utover våren og sommeren. Fingrene krysses for at smittetallet går ned, og antall vaksinerte og tillatte deltagere på arrangement går opp. 

????????????????????????????????????

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss