«Flyktningerenn», filmepisode 5

Flyktningerennet er temaet i den femte Pe-Torsafilmepisoden. Året er 1957, rammen rundt fra matstasjonen på Kvetangen og noen navn er basert på virkeligheten, men selvfølgelig er hendelsene tilpasset Pe-Torsa. 
Vi håper dere som ser på får både Flyktningerenn- og Pe-Torsastemning i denne episoden.
Fra lørdag 27.mars er filmepisoden tilgjengelig i nettbutikken på hjemmesida.

Matstasjon 7 – Kopi

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss