Pe-Torsa 2021 avlyses


Vi hadde håpet at Dordi skulle få gå inn for landing i år når hun ikke fikk sjansen til det i fjor, men hun må nok henge i lufta ei god stund til….
Pe-Torsa Vel blir dessverre nødt til å avlyse også årets Pe-Torsahelg på grunn av koronarestriksjonene.
Det tar tid å øve inn ei god Pe-Torsaforestilling, og aktørene måtte begynt med den jobben nå. Med noen av aktørene og lydmannskap bosatt i Sverige lar ikke det seg gjøre ut fra gjeldende bestemmelser om grensepassering. 
I tillegg er det høyst usikkert pr nå hvor mange som blir tillatt å samle i slutten av august. Vi ønsker ikke at nær halvparten av vårt trofaste publikum skal gå glipp av årets forestilling. Det hadde vært realiteten hvis vi skulle kjørt arrangementet ut fra det antall som er tillatt å samle nå. 
Vi beklager overfor alle som hadde gledet seg til å komme til Kvelia på Pe-Torsahelg, men nå tar vi sikte på at vi treffes i slutten av august 2022!

 

????????????????????????????????????

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss