Agust

Resultatet etter den nevnte episoden på stabbursloftet, og altså Pe-Torsa og Serianne’s eldste og eneste sønn. Deres felles odelssønn med andre ord. Ikke spesielt ”klokk” i hodet, men klarte til foreldrenes store overraskelse og glede å bli konfirmert. Går en god skole hos sin far når det gjelder å være sjølgod og oppblåst, noe spesielt pigen Dordi får merke. Har jevnlig kontakt med Vår Herre. Det være seg for å be om råd og hjelp, eller for å forklare og be om tilgivelse.
Har sin unge alder til tross, lang og god trening i å slite ”lugger” med helsa. Trening på skytterbanen tar også mye av hans tid.
Han har en klar tanke om at den dagen Oppgår’n er på hans hånd, skal han ha nypiga Hjørdis ved sin andre hånd, men skal det bli slik har han nok en del pensum igjen i «skikk og bruk».
Funderer ofte på spesielle ting som ingen andre enn han kan finne på å spekulere på.
Spilles av Arvid Kvetangen.