Agust

Resultatet etter den nevnte episoden på stabbursloftet, og altså Pe-Torsa og Serianne’s eldste og eneste sønn. Deres felles odelssønn med andre ord. Ikke spesielt ”klokk” i hodet, men klarte til foreldrenes store overraskelse og glede å bli konfirmert. Går en god skole hos sin far når det gjelder å være sjølgod og oppblåst, noe spesielt pigen Dordi får merke. Har jevnlig kontakt med Vår Herre. Det være seg for å be om råd og hjelp, eller for å forklare og be om tilgivelse.
Søte Lise fra Kvemo’n faller litt nedover odelsguttens popularitetsskala når ny-piga Hjørdis gjør sin entre på gården. Odelsgutten springer gjerne sju runder rundt seg selv bare han får være i nærheten av Hjørdis. Oppgaver han tidligere ikke ville utført med tang bruker han nå gjerne hendene til, når det er Hjørdis og ikke Dordi som trenger en hjelpende hånd.
Har sin unge alder til tross lang og god trening i å slite ”lugger” med helsa. Trening på skytterbanen tar også mye av hans tid. Han drømmer om å bli samlagsmester, og er fornøyd med at han har sin fars velsignelse til å bruke ”knallerten” når han vil.
Spilles av Arvid Kvetangen.