Agust’s stedfortreder (gjesteartist)

Motorsykkelen Agust har bestilt, har ankommet Kveli Filial. På lette føtter legger Agust kursen mot «filjaln» for å hente vidunderet. Iveren etter å få testet ut nyervervelsen er stor. Så stor at det ikke blir tid verken til å lese instruksjonsbok, eller få noen informasjon. Første steg, få start. Vidunderet starter, altså kunne han det. Andre steg. Få vidunderet til å gå framover. Vidunderet går framover, altså kunne han det. Tredje steg. Få vidunderet til å gå fortere framover. Vidunderet går fortere framover. Han kunne sannelig det også. Fjerde – niende steg, få vidunderet til å gå enda fortere framover. Vidunderet lystrer, kunnskapen på det feltet var også på plass. Tiende steg. Få stopp på nyanskaffelsen. Manglende kunnskap på området. Fullstendig mangel på dette området. Foreløpig. Den fullstendig manglende kunnskapen på steg ti fører til en luftig seilas over hersja. Men kanskje luftseilasen gir løsningen på steg 10?
For at de øvrige aktørene i Pe-Torsa ikke skulle være nødt til å gå rundt i en konstant frykt for utfallet, og slite med manglende nattesøvn og matlyst de siste ukene før Pe-Torsahelga, ble Andrè Villa innleid for å gjennomføre hoppet over hersja  i Pe-Torsa 2015.