Biskop Arne Fjellbu (gjesteartist)

Maren har store ting å melde om. Selveste biskopen har meldt at han ønsker å avlegge Nordli sokn et besøk – men, det blir vel ikke aktuelt det nå, når Maren har fått beskjed om å ta sin hatt å gå som leder i Nordli menighetsråd (og det til tross for at hun ikke bruker hatt). Etter en kort betenkningstid mener Pe at Maren kan beholde hatten. En slik sjanse kan han ikke la gå fra seg. Han krever riktignok at det mesterstykket å få Arne Fjellbu til Nordli og Oppgårn tillegges han. Han innrømmer at Maren har rett, det er urettferdig at ikke hun får æren, men sånn er det med politikk!
Fjellbu ankommer Oppgår’n. Han rekker å hilse på gårdens naboer og beboere inklusive Serianne i gammel kjole, og odelsgutten på halv stang, før representanter fra helsemyndighetene stormer gårdstunet for å legge gården under karantene. Det er ting som tyder på at den fryktede munn- og klovsyken også har kommet på visitt i Oppgår’n.
Biskop Arne Fjellbu ble spilt av Lars Jonar Larsen i 2017.