Fylkesmannen (gjesteartist)

I forbindelse med overtagelse av Fylkesmannsembetet, er det jo naturlig at det er enkelte papirer en også må overta. Påtroppende Fylkesmann hadde gjort avtale med Pe-Torsa om at han skulle ta turen om Oppgår’n for å hente de nødvendige papirer, men i Pe-Torsa’s fravær fikk han et svare strev med å få slitt papirene ut av hendene på Gamm-Helmer som i sin forvirring lever i troen om at han er fylkets øverste mann.
Påtroppende Fylkesmann ble spilt av daværende påtroppende Fylkesmann Inge Ryan i 2009.