Gamm-Helmer

Tullingen. Helmers far. Var med i kampene mot tyskerne i Narvik under 2.verdenskrig, og har på sine eldre dager blitt ”tullått”. Smell av ulike karakterer sender Gamm-Helmer direkte tilbake til skyttergravene, og da er han ikke tilregnelig. Det er han for øvrig ikke på noe tidspunkt.
Vimser omkring, om mulig enda mer forvirret enn tidligere, snakker helt uforståelig, og ser tydelig ”sopin” ut. Om det er et utslag av for lite mat eller de andre påkjenningene han har blitt utsatt for, som fører til at han uten forvarsel frir til Dordi, skal være usagt. Det som kan sies, er at et eventuelt ekteskap med piga i Oppgårn neppe vil føre til mer mat på Gamm-Helmers fat.
Spilles av Sven Kveli.