Hjørdis

Ny-piga. En fjern slektning av prestens kone. Hun dukker opp svært beleilig akkurat da Agust nok en gang har kommet i skade for å si opp pigen Dordi. Hun har ingen gårdserfaring, men er lærevillig, og Agust er mer enn villig til å lære henne alt han kan om gårdsarbeidet. Hun overtar fort Lise’s plass i odelsønnens sinn, og får oppdrag som ”Ordførarens sekretärare” når hun avslører at hun behersker skrivemaskinkunsten. Oppdrag for ordføreren fører til noen sammenstøt med selveste overfjøsmesteren, men ny-piga er aldri i tvil om hvilke av oppgavene hun skal prioritere.
Trives godt i Kvelia og Oppgår’n, selv om hun har store problemer med å godta at Agust gjerne bruker ”knallerten” på Kvemo’n, og enda verre – at det arrangeres ”samlagsmesterskap” i Kvelia. At det i tillegg er noe det snakkes høyt om, og som det visstnok er helt naturlig at alle hjelper til med, gjør henne svært betenkt.
Spilles av Tina Bengtsson.