Jens Peder

Var en av mellomkrigstidens kvelidalinger som tok utdannelse, og i egne øyne ”utdannet seg bort” fra Kvelia. Kvelidalen ble i trangeste laget for hans vidsyn. Når hans eldre bror faller fra, samtidig som det vikariatet han har hatt på Kolvereid det siste året avsluttes, tar han avgjørelsen om å legge kursen til Kvelia for å bidra med hjelp i sin barndoms grønne dal. Han gleder seg til å bringe nye driftsmetoder fra ytre strøk inn i fjellbygdas indre.
Spilles av Sigmund Kveli.