Julius Berg, vikarprest (gjesteartist)

Under en barnedåp i Tunnsjøen ble presten stygt skadet. Pe ble ikke videre overrasket, og mente han fikk rett i sine tidligere uttalelser om at de i Tunnsjøen måtte finne bedre navn på ungene sine før det skjedde en ulykke. Nå har den skjedd, men om det var barnets navn som var årsaken til at døpefonten veltet over presten skal være usagt. Resultatet av døpefontveltet er imidlertid klart, presten knekte flere av ”si-beina”, og er satt ut av spill for en lengre periode. Så hva nå hvis det blir behov for prest?
Serianne vet muligens råd. Under sitt sykehusopphold ble hun kjent med en særdeles hyggelig ung prest, en moderne kristen prest! Hva som var årsaken til hans opphold på sykehuset fikk hun seg ikke til å spørre om, ettersom hun skjønte at det gjaldt noe ”nedentil”. Men uansett, han lærte Serianne å spille kort. Riktig trivelig var han, så når det blir behov for prest i forbindelse med en noe omdiskutert minnestund for Gamm-Helmer som er borte, og muligens død, er det naturlig for Serianne å kontakte sitt sykehusbekjentskap. Slik går det til at Julius Berg kommer til Oppgårn for å holde minnestund. Den blir kort, men prest Berg er likevel fornøyd når han skjønner at det blir rom for servering av konjakk i et ellers tettpakket program.
Vikarprest Julius Berg ble spilt av Einar Gelius i 2011.