Kersti

Serianne’s mor, og dermed Pe-Torsa’s svigermor. Pe-Torsa’s lite populære svigermor. I følge gårdseieren i Oppgår’n og ordføreren i Nordli Herred er hans svigermor ei skikkelig ”gygger” – hvilket ikke akkurat er noen hedersbetegnelse.
Hun har bostedsadresse Totland i Sørli, men har nå avlagt Oppgårn et langvarig besøk. Ankom med katta Månsine, som på uforklarlig vis ble borte. Lar ingen sjanse gå fra seg når det gjelder å kritisere svigersønnens gårdsdrift, og ser behovet for å prøve og få bedre kustus på barnebarnet. Trusler knyttet til skriving av testamente gjør tidvis nytten i den sammenhengen.
Avsløring av testamentets innhold har flere ganger vært nært forestående, men mor/svigermor/gommo har hver gang, på nærmest ubegripelig vis, kommet til hektene igjen.
Spilles av Karen Blomdal.