Kontrollmåleren (gjesteartist)

Å bli kåret til gjennomsnittskvinne var en forholdsvis enkel sak. Men å beholde tittelen kan vise seg å bli en litt mer komplisert sak. En unøyaktig veiing utført med gårdeierens bøssmar holder ikke mål overfor ledelsen i ukebladet Magasinet.  De sender derfor ut sin høyst betrodde medarbeider, fru Agnes P. Hartvigsen, til avsidesliggende Kvelia i Nordli herred, for å ta de nødvendige kontrollmål av gjennomsnittskvinnen Dordi Totland.

Kontrollmåler Agnes P. Hartvigsen ble spilt av Eli Margreta Haugen i 2012