Lars på Kvemoa

Konkurrerer stadig om øverste plass på pallen når det gjelder å være Pe-Torsa’s irritasjonsmoment nr 1! Han klarer seg godt på Kvemo’n til tross for betraktningene fra kollegaen i Oppgårn. Han innser selv også at «distre» og «hissig» er ord som passer når han skal beskrives, og dette bidrar nødvendigvis ikke til bedre humør.
Er kommunens nye varaordfører, noe som muligens kan føre til at den kalde krigen ute i verden bare blir en blåbær sammenlignet med forhold mellom Oppgår’n og Kvemo’n.
At varaordføreren blir den som raserer strømtilkoplinga bare sekunder etter at ordføreren slo på lyset, kommer mest sannsynlig til å gjøre det månelyst i Kvelia til evig tid.
Spilles av Kåre Johannes Sandmo.