Liss-Peder (statist)

Magda får hjelp av Liss-Peder, en av skoleelevene i Kvelia, til å bære eiendelene sine fra skoleloftet opp til Oppgårn.
Liss-Peder ble spilt av Magnus Freland i 2014.