Magda

Ny-lærerinna i Kvelia. Hun kommer nordfra, og har et godt lag med ungene – og med Danel. Etter en god porsjon forviklinger sammensatt av både dem selv og andre rundt dem, oppfatter Magda at hun nå er gift med Danel. Hun har derfor flyttet inn hos ham på drengloftet i Oppgår’n.  Har avslørt for Danel at hun gjerne vil utrette noe mer enn «bare å stå bak kateteret» . Spørsmålet er om det lar seg gjøre så lenge hun bor i Kvelia.
Spilles av Laila Østnor.