Overhalla mannskor (gjesteartister)

Alle puster lettet ut etter meldinga om at det likevel ikke er munn- og klovsyke som herjer i Kvelidalen.
Dette må feires! Det har kommet lovnader om en kompensasjon av betydning for ubehaget gården og grenda har vært igjennom, så nå bør det legges opp til en sammenkomst for hele Kvelia, Kvemoen inkludert.
Maren ser en sammenheng med tilstelninga som sangkoret pleier å ha, og foreslår for Pe at Overhalla mannskor inviteres. De er jo så «ståtlen i kvithuvom sin».
Pe aksepterer forslaget. Dels fordi han ser det som en stor fordel at det ikke blir bare det lokale sangkoret, og dels fordi han får gjennomslag for sitt forslag om at ungdommene får penger til musikk tilpasset de yngre ørene i grenda.
Maren tar kontakt med Overhalla mannskor, og to av korets medlemmer tar turen til Kvelia på befaring.  Hvordan er egentlig akustikken i fjell-lufta helt inn mot svenskegrensen?
Representanter fra Overhalla mannskor ble spilt av Jan Totland og Jan Morten Estil i 2018.