Pe-Torsa

Sjølgod og oppblåst eier og driver? av g.nr 1 br.nr.1 Oppgår’n i Kvelia. Kanskje ikke spesielt arbeidsivrig, men desto mer ivrig etter å harselere over de elendige forholdene på Kvemo’n. Gjør en usedvanlig stor innsats for å få has på Oppgår’ns musebestand, og ser til tider ut til og lykkes i denne jobben.
Ordfører i Nordli Herred og like til medlem i Fylkestinget. Representant for partiet venstre i begge vervene.
Som gårdbruker liker han å holde på det tradisjonelle, men ser også behovet for å følge med utviklinga, i hvert fall til en viss grad.
Spilles av forfatteren av Pe-Torsa, Kjell Kvetangen.