Pe-Torsa

Sjølgod og oppblåst eier og driver? av g.nr 1 br.nr.1 Oppgår’n i Kvelia. Kanskje ikke spesielt arbeidsivrig, men desto mer ivrig etter å harselere over de elendige forholdene på Kvemo’n. Gjør en usedvanlig stor innsats for å få has på Oppgår’ns musebestand, og ser til tider ut til og lykkes i denne jobben.
Ordfører i Nordli Herred og like til medlem i Fylkestinget. Representant for partiet venstre i begge vervene. Han tilbringer betydelig tid på ordførerkontoret, men vervene bidrar også til hyppig fravær fra gårdens anliggender, og en følelse av at to hender er for lite. Med ei hånd på det politiske arbeid og ei hand på tohjulingen er det allerede manko på ei hånd til å styre gården.
Som gårdbruker liker han å holde på det tradisjonelle, men ser også behovet for å følge med utviklinga. Derfor blir det traktor i sameie med naboene i stedet for ny hest etter at gammelmerra har trukket sitt siste sukk – like før hun ellers ville havnet i ”fraukjeller’n”.
Er i fyr og flamme over at hans iherdige innsats har ført strømmen til Kvelia, men er det ren og skjær sabotasje fra en misunnelig nabo på Kvemo’n som fører til at strømmens tilstedeværelse i grenda i første omgang bare blir midlertidig, og knapt nok det?
Spilles av forfatteren av Pe-Torsa, Kjell Kvetangen.