Politimesteren med frue (gjesteartister)

Politimesteren i egen høy person tok turen for å ”etterforske” skyteepisoden som førte til en brå avslutning av stormøtet i Kvelia.
Han konkluderer med revskyting og rikosjett, noe ordføreren støtter, da han mener å vite at ”Ingersvassan” i det minste driver med førstnevnte aktivitet.
Noen oppfølging av grensetvisten mellom storbonden i Kvelia og erkefienden på Kvemo’n anser likevel ikke politimesteren som sitt arbeidsområde.
Er sammen med fruen en selvskreven gjest når Pe-Torsa inviterer til Danel og Magda’s store dag.
Politimesteren ble spilt av politimesteren i Nord-Trøndelag politidistrikt, Trond Prytz og politimesterens frue ble spilt av Anne Dordi Krystad i 2013.