Presten (gjesteartist)

Presten ankom Oppgår’n for å spørre Pe-Torsa om han hadde behov for ekstra hjelp på gården slik at brordatra hans kunne få tjeneste der. I Pe-Torsa’s fravær tok Agust hastig og selvstendig avgjørelse om å si ja til tilbudet. Da Dordi var oppsagt på det gråeste papir samme dag passet jo dette utmerket. Selv ikke prestens evne til å legge merke til de små detaljer som at Agust leser Bibelen opp-ned, kunne legge noen demper på gleden Agust følte over at Dordi så beleilig ble utbyttet med et betydelig yngre og mer betagende vesen.
Presten ble spilt av Kåre Viken i 2009.