Ragnar Myrvik, Det Norske Totalavholdslag (gjesteartist)

Ragnar Myrvik fra Det norske totalavholdslag avlegger Kvelia et besøk ettersom de vurderer å legge DNT’s fylkesmøte til Kvelia, men ankommer på et mildt sagt ubeleilig tidspunkt. Maren har tatt med seg noen tomme brennevinsflasker hun fant ved skytterhuset, og vil diskutere denne vederstyggeligheten med Serianne i Oppgårn. Der blir hun tilbudt kaffe og ”bannaks”, som tilsynelatende er drysset med melis…. Men akk! Det er ikke melis men sovemidlet Veronal som har gått inn for landing akkurat over Seriannes ”bannaks” etter ”pøykan’s” uforsvarlige omgang med sovemidlet. Det fører til at damene har falt i søvn akkurat da Myrvik ankommer. I kombinasjon med de tomme brennevinsflaskene misforstår han situasjonen totalt, og forlater rystet bygda som han hadde fått så positivt inntrykk av.
Ragnar Myrvik ble spilt av Paul Ottar Haga i 2005.