Serianne

Kom til Oppgår’n som pige fra Totland i Sørli, og ble Pe-Torsa’s hustru etter en episode på stabbursloftet som førte til at de måtte gifte seg. Har sine plager, hovedsakelig knyttet til bakenden, men også dels knyttet til husbonden. ”Dælm” stadig på kaffekjelen, og har et utrolig sjarmerende ”gånglag”.
Fikk et uventet behov for å utvide garderoben med en ny kjole da hun fikk innkalling til operasjon på Namdal sykehus. Pussig nok ble det den blå kjolen på Kveli Filial som fikk oppdraget som kombinert reiseantrekk og operasjonskjole, og det til tross for at husbonden overhodet ikke liker blått. Det var nok prisen som falt i hans smak!
Fruen gjør sitt for å holde damene på sentralene i aktivitet, og går ikke av veien for å telefonere riks hvis det er nødvendig.
Sykehusopphold og Dr.Helsingens medisin har hittil ikke vært kraftig nok til å kurere hennes plager. Kraftig er derimot skjeggveksten hun etter hvert får som en bivirkning av medisinene.
Tenk så mange plager husfrua hadde sluppet hvis Torbjørns varme hender hadde sluppet til langt tidligere. Et mislykket bryllup med en gjenglemt sittering, som ble erstattet med et par kirkelige bøker og Torbjørns varme hånd, var altså det som skulle til for å kurere de mye omtalte plagene.
(Mer detaljert informasjon om selve kureringen er utelatt av hensyn til lesernes ve og vel.)
Spilles av Roland Aagård.