Severin

Helmer og Maren’s sønn og til tider Agust’s gode venn, til andre tider Agust’s bitre fiende. Odelsgutt på Nergår’n, og betydelig mer skoleflink enn Agust, men opplever likevel ofte at han må gi tapt i forhold til Agust.
En stor omveltning i livet når han blir nødt til å tenke mer på arbeid og gårdsdrift enn alderen tilsier. Det gjør også behovet for å tenke på en framtidig livsledsagerske sterkere, og i Severin’s hode er Lise på Kvemon perfekt i den rollen.
Som ungdommer flest har han ingen problemer med å tilpasse seg nyvinninger, og han blir raskt en stødig sjåfør av nytraktoren som Oppgårn og Nergårn i fellesskap har anskaffet.
Spilles av Øyvind Kveli.