Severin

Helmer og Maren’s sønn og til tider Agust’s gode venn, til andre tider Agust’s bitre fiende. Foreldrenes sendebud når noe ”står på” i Oppgår’n, og nysgjerrigheta ”neppå flata” blir for stor. Odelsgutt på Nergår’n og betydelig mer skoleflink enn Agust, men opplever likevel ofte at han må gi tapt i forhold til Agust.
En stor omveltning i livet når han blir nødt til å tenke mer på arbeid og gårdsdrift enn på å pønske ut uskyldige, og ikke fullt så uskyldige, pek sammen med kameraten på nabogården. Det gjør også behovet for å tenke på en framtidig livsledsagerske sterkere, og i Severin’s hode er Lise på Kvemon perfekt i den rollen.
Som ungdommer flest har han ingen problemer med å tilpasse seg nyvinninger, og han blir raskt en stødig sjåfør av nytraktoren Oppgårn og Nergårn i fellesskap har anskaffet. At ikke onkelen har helt det samme laget med kjøretøyet overlater han til gårdbrukeren i Oppgårn å ordne opp i.
Spilles av Øyvind Kveli.