Sørliordføreren (gjesteartist)

Sørli. Sørliordførarn. Nest etter Kvemo’n og Lars er dette de verste ordene Pe hører. Noen få dager i året kan det til og med være at disse ordene passerer, og ligger øverst på lista over det Pe oppfatter som ukvemsord.
Sørliordføreren ankommer som avtalt (tror han), for å bidra til det store høydepunktet når selveste Strømmen skal gjøre sin entre i Kvelidalen.
Slikt pleier å være hyggelig å delta på, og skuffelsen og irritasjonen er stor når han skjønner at ordførerkollegaen i nabokommunen bevisst skyver han ut på sidelinja, for ikke å si opp på loftet. Riktignok har han ikke lagt ned all verdens tid på talen han skulle holde. Det var jo tross alt bare en gjeng kvelidalinger som skulle høre hans ord, men likevel. Han kom som representant fra Fylkesverket i direktør Hålands fravær, og denne endringen var jo varslet i god tid. Med tanke på de forestående store begivenhetene har bare Ordfører Kveli ansett seg for opptatt til å lese det brevet som var undertegnet av Sørliordføreren.
At sistnevnte bare får med noen få ord fra åpningsreplikken i talen kommer han ikke til å glemme så lett, men i første omgang er bekymringen hvordan han skal komme seg ut fra loftsrommet der han er innelåst sammen med sambygdingen Kersti.
Sørliordførarn ble spilt av John Helge Inderdal i 2014.