”Svevende ørn” (gjesteartist)

Pe får melding om at nå kommer ”Svevende ørn”. En viss forvirring blir det på gården når ”Svevende ørn” feilaktig blir til ”flyvende fugl”, og overfjøsmester Dordi Totland ikke kjenner til at det er bestilt nye høner. ”Svevende ørn” rekker knapt å komme til orde før kaoset bryter løs på tunet i Oppgårn, så hva hun egentlig har å si får ingen med seg.
”Svevende ørn” ble spilt av Anne Dordi Krystad i 2012