Værmelderen (gjesteartist)

Pe har kalt inn til stormøte i Kvelia. Det er en spent situasjon, både i hodet til Pe, og ikke minst ute i den store verden, så det er på høy tid å få ut informasjon til sambygdingene. Kvelidalingene strømmer til Oppgår’n, de kommer fra Kvemon, Kvetangen, fra Westum og Leirbakken, men….. i tillegg dukker det opp en ukjent kar, som er obsternasig og kommenterer det som blir sagt fra talerstolen, og etter hvert går han over til å lese en fullstendig værmelding.
Hvem er denne karen, og hva gjør han på møtet?
Værmelderen ble spilt av statsmeteorolog og værmelder Kristen Gislefoss i 2012.