Bryllupsdag 19.august ?

I tilfelle kan dere komme til Kvelia den dagen og bli feiret.
Pe og Serianne har sjelden tatt seg tid til å feire bryllupsdagen. Årsaken er at de har bryllupsdag 19. august, og at de på det tidspunkt er travelt opptatt med å forberede seg på storinnrykk på hovedbølet i Kvelia.
I år ønsker de likevel å gjøre et unntak. De har tross alt 20 års bryllupsdag – porselensbryllup. Det vil si, det er litt uvisst om de selv tar seg tid til noen større feiring, men Pe er av den oppfatning at andre, som helt sikkert har færre baller i lufta enn han selv, kan ta seg av feiringa.
Serianne var i første omgang sterkt kritisk til dette, for å si det mildt. Typisk nok tok han hensyn til sin egne (påståtte) travle situasjon, men forventer at hun skal «dælm på kjel’n» og varte opp andre – på sin egen bryllupsdag!
Men da husbonden forrige kveld forsikret henne om at selvfølgelig måtte noen av de andre oppsitterne i grenda «dælm på kjel’n, å sætt fram nå brø-spjetta» til de som skal feire dagen, ble hun litt mildere stemt. Etter lovnaden påfølgende morgen om at porselensbruden selvfølgelig skal få et betydelig bidrag til ny sommerkåpe, var hun villig til å gå med på husbondens forslag.   

Pe og Serianne ønsker derfor å invitere par med bryllupsdag 19.august til Kvelia for feiring av dagen. Selv om de feirer? 20 år som ektepar, stiller de ingen krav om at andre nødvendigvis må ha holdt ut like lenge, som Serianne uttrykker det.
Ett år, sju år, eller tretten år spiller ingen rolle, og selvfølgelig er det også greit med par som har lenger fartstid enn dem selv. Kriteriet er at datoen stemmer.
De som ønsker å bli feiret må melde fra før 1.august om at de ankommer Kvelia for bryllupsfeiring mandag 19.august kl 19.
Ta kontakt på tlf 95 90 32 26, send e-post til: post@pe-torsa.no eller send ei melding på Pe-Torsa’s facebookside for påmelding.

Bryllupsferinga er en del av Pe-Torsa’s jubileumsprogram i 2019.
Mer info om øvrig program kommer etter hvert som dette blir klart.