Kontaktinfo

For kjøp av billetter ring Pe-Torsatelefonen 95 86 11 01.

For informasjon om arrangement ring Pe-Torsatelefonen eller Mona Aagård
tlf 959 03 226.

E-post Pe-Torsa: post@pe-torsa.no

E-post Kveli-bua: kve-bua@online.no

Org.nr 891 977 212 MVA