Pe-Torsa for 20.gang

I 2019 har Pe-Torsa 20-årsjubileum. Det vil bli markert i slutten av august.
Foreløpig nøyer vi oss med et bilde fra første året. Mer informasjon om 20-årsmarkeringa kommer etterhvert.