Pe-Torsaforedrag

Du ringer, vi kommer!

PeTorsa LOGO

Fra 150 til 7.500 tilskuere på 15 år!
Hva er hemmeligheten bak suksessen Pe-Torsa? Er det egentlig noen hemmelighet?
Er det det som skjer på scena i Oppgårn, eller det faktum at flere tusen kjører flere titalls mil for å se på, som er mest «tullått»?
– Hvem har størst grunn til å le av hvem???
Hva betyr arrangementet Pe-Torsa for lokalsamfunnet, utover at vi får et mer variert kosthold? (Uten hjelp til å spise opp 1800 liter tørkakjøttlapskaus i løpet av ei helg, hadde kvelidalingene hatt det samme til middag store deler av året.)
Hvilke erfaringer har Pe-Torsa etter 16 år med Pe-Torsaarrangementet?
For de som lurer på slike ting er det nå mulig å få svar – gjennom Pe-Torsaforedraget.

Vårt foredrag forteller blant annet om
–  utviklinga av Pe-Torsaarrangementet fra starten i 2000
–  overgang fra dugnadsarbeid til lønnet arbeid, og kombinasjon av dette
–  organiseringa av arrangementet
–  betydningen av arrangementet for lokalsamfunnet og regionens næringsliv
Foredraget har antydning av spredte humoristiske innslag.
Det er mulig å få med en av Pe-Torsaaktørene fra teateret i tillegg til foredragsholderen. Det avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Priser (etter Pe-Torsa’s regime – jo mer du betaler, jo mindre får du):

  • foredrag uten foredragsholder og informasjon kr 42.618,23 + reisekostnader for 3 personer 🙂
  • kun foredragsholder kr 16.000 + reisekostnader
  • foredragsholder + en Pe-Torsaaktør kr 14.000 + reisekostnader

For bestilling av  eller mer informasjon om Pe-Torsaforedraget, ta kontakt på e-post: post@pe-torsa.no eller ring Mona Aagård på tlf 95 90 32 26.