Takk!

Vi ønsker å formidle en stor takk til våre faddere og øvrige samarbeidspartnere som støtter Pe-Torsa Vel nå i koronaåret.

2020 har blitt et spesielt år for alle, også for Pe-Torsa & co. Etter 20 år med Pe-Torsaforestilling siste helga i august, må vi ta pause i år.
Omtrent samtidig som vi innså det, kom tanken om at vi ville gi publikum litt underholdning også i år, og da i form av noen filmepisoder med statusrapporter fra Pe-Torsaverden.
Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre filmprosjektet uten økonomisk støtte, og vi er veldig takknemlige overfor de som bidrar: