Utdrag III fra Pe-Torsaboka

Foring og avliving

 

Foring og avliving

Pe har bestilt faglitteratur fra Landbruksforlaget. Boka ”Riktig foring av sau, storfe skråstrek hest” er tunglest. Pe har laget fôrplaner og montert fôringstavler over kubåsene. Sannsynligheten for at fôringa endres i praksis er imidlertid liten. På Pes oppfording om å gi den drektige bjellekua litt ekstra kraftfôr før kalving er svaret: “Ho fe nå bestandig litte ekstra!” Læreboka i fôring blir liggende på utedoen. På den måten kan en treg mage kompensere for en treg hjerne. Etter et langvarig dobesøk har Pe forstått sammenhengen mellom sauesykdommen listeriose og gårdskatta som gjør fra seg i høyet. Beslutningen er tatt. Gammelkatta må avlives!
Det er naturlig at Agust, som snart skal bli en viktig del av den norske krigsmakt, får fullmakt til å avlive dyret. Selv om avlivinga foregår over et par dager, er Agust godt fornøyd med sluttresultatet. Mindre fornøyd blir han når katta til bestemor plutselig er forsvunnet.  Jo mer Kersti leter etter Monsine, jo mer forstår Agust at oppdraget ikke er utført i henhold til den gitte fullmakt. At gammelkatta skal ha pådratt seg ei gul silkesløyfe rundt halsen helt av seg selv framstår etter hvert som umulig. Han ser seg nødt til å tilstå feilavlivinga til Pe, og regner med kjeft og represalier. Han blir derfor gledelig overrasket når Pe bare gir en kort beskjed:  “Gråvvå ned a, å hold kjæft!”

Pe-Torsaboka kan bestilles fra vår nettbutikk.