Om Pe-Torsa

Som teater ble Pe-Torsa vist i Oppgår'n første gang i år 2000 for 150 tilskuere.
I starten fordoblet publikumstallet seg fra år til år, men etter noen år begynte vi å sette pris på at den utviklinga ikke fortsatte.... Da ville vi passert 150.000 tilskuere allerede i 2010, og hatt nærmere 80 millioner tilskuere under 20 årsjubileet i 2019. Og det er så rart med det, for mye av det gode er for mye av det gode!

Det første møtet publikum hadde med Pe-Torsa, var på revyscenen på Kveli samfunnshus. På sin vei fra revyscena til Oppgår'n klarte Pe-Torsa å skaffe seg et grepa kvinnfolk. Så da Pe-Torsa hadde noen korte underholdningsinnslag i Oppgår'n sommeren 1999, var det med hustruen Serianne ved sin (venstre bak-)side.
Til den første teaterforestillinga i 2000 hadde også sønnen Agust, piga Dordi og nabogutten Severin tilkommet.
I løpet av første episode ankom nydrengen Danel Moe fra Grong. Det var dessuten behov for en forteller for å få en sammenheng i den noe vidløftige historia. Den oppgaven fikk Toril Gustavsen.
Etter hvert har aktørgjengen vokst, og består i dag av ca 20 lokale skuespillere.

Hjernen bak Pe-Torsa
Kjell Kvetangen er hjernen bak Pe-Torsa, og vi kan vel være enig om at det må være svært gunstig at han har fått utløp for en del av sine ville ideer og krumspring. En hver med et snev av fantasi kan nok se for seg hvordan det ville gått, hvis alt som har skjedd på scena i Pe-Torsa hadde forblitt i hodet på manusforfatteren....
Kjell skriver manuset, men når aktørene samles for manuslesing og øving bidrar hele aktørgruppen til å forme innholdet i stykket, og mange replikker og påfunn har også blitt til under øvingene.

Kjell er født i 1956, altså i selveste Pe-Torsatiåret. Han vokste opp på gården Kvetangen i Kvelia. Han har en allsidig bakgrunn som blant annet bilmekaniker, rørlegger, snekker og lokalpolitiker. Siden år 2000 har han årlig skrevet nytt manus for teateret Pe-Torsa, samtidig som han spiller hovedrollen i stykket. De første årene var manusskrivinga dugnadsarbeid fra forfatteren, og ønsket om å få "noe til å skje" i Kvelia var drivkraften. Det er det fortsatt, selv om de økonomiske betingelsene for jobben er endret siden starten.

Pe-Torsamusikken
En viktig del av Pe-Torsateateret er sangen og musikken som fortelleren Toril Gustavsen med flere framfører. All musikken som har blitt framført i Pe-Torsaforestillingene opp gjennom årene er skrevet av Toril, i samarbeid med med ektemannen Bjørnar Holand (Anton) og Olav Kvetangen (Lindstrøm).

Gjesteartister
Allerede i 2002 hadde Pe-Torsa sin første gjesteartist. Det var Lornts Mørkved fra Høylandet. Opp gjennom årene har det med hemmelig gjesteartist blitt et populært innslag i teateret. I stedet for å bruke kjente fjes/navn som trekkplaster på plakaten, har Pe-Torsa klart å skape spenning og forventning om hvem som dukker opp på scena som årets hemmelige gjest.
En oversikt over Pe-Torsa's hemmelige gjesteartister finner dere under "Aktører i Pe-Torsa" lenger ned på sida.

Aktører i Pe-Torsa

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Dordi
????????????????????????????????????
Kersti
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Torbjørn 3
Helmer
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Gamm-Helmer 1
????????????????????????????????????
Lindstrøm 2
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Gjesteartister i Pe-Torsa

????????????????????????????????????
dde--kopi
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Herredstyremedlemmer 2
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Serveringsdamene 2
Barnekor 2
Liss Peder 2
Fjøsnissen 2
Sørliordførarn 2
Politimesteren med frue
Agent 005 – Kopi
Svevende ørn 3
Kontrollmåleren 2
Værmelderen
Julius Berg
Samefamilien
utnomjordingen
Presten
Inge R
Lornsj fra Leirbakken
Danel på taket
Gamm-Helmers forlovede
Vladimir Rushkin
????????????????????????????????????
Emisæren

Faddere

Samarbeidspartnere

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss