Program

Pe-Torsa 2020 er avlyst

TID

HVA SKJER
STED
TORSDAG
27.08.20
Kl. 14.00 – 22.00 Salg av øl, vin og mat Kveli samfunnshus
Kl. 18.00 – 20.30 Premiere på årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 19.00 – 19.30 Pause i forestillinga
Kl. 16.00 – 21.00 Salg av tørkakjøttlapskaus, kaffe, mjukbrød, pølser og brus Oppgår’n
FREDAG 28.08.20
Kl. 14.00 – 01.00 Salg av øl, vin og mat Kveli samfunnshus
Kl 13.00 – 16.00 Strikkekafe m/Strikkerampa Torbjørn’s verksted
Kl. 18.00 – 20.30 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 19.00 – 19.30 Pause i forestillinga
Kl. 16.00 – 21.00 Salg av tørkakjøttlapskaus, kaffe, mjukbrød, pølser og brus Oppgår’n
Kl. 22.00 – 01.00 «Kvelihumor.no å da» med 3xKveli + 1 Kvemo
Spiller til dans etter underholdninga
Forhåndssalg billetter, samme som for Pe-Torsabilletter
OBS! 16 års aldersgrense på kveldsarrangementet
Lavvoen ved Kveli samfunnshus
LØRDAG 29.08.20
Kl. 11.00 – 14.00 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 12.00 – 13.00 Pause i forestillinga
Kl. 12.00 – 01.00 Salg av øl, vin og mat Kveli samfunnshus
Kl 12.00 – 15.00 Strikkekafe m/Strikkerampa Torbjørn’s verksted
Kl. 16.00 – 19.00 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 17.00 – 18.00 Pause i forestillinga
Hele dagen Salg av tørkakjøttlapskaus, kaffe, mjukbrød, pølser og brus Oppgår’n
Kl. 20.30 Kveli samfunnshus
OBS! 16 års aldersgrense på kveldsarrangementet i lavvoen og samfunnshuset.
SØNDAG 30.08.20
Kl. 11.00 – 14.00 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 12.00 – 13.00 Pause i forestillinga
Kl. 12.00 – 18.00 Salg av øl, vin og mat Kveli Samfunnshus
Kl. 16.00 – 19.00 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 17.00 – 18.00 Pause i forestillinga
Hele dagen Salg av tørkakjøttlapskaus, kaffe, mjukbrød, pølser og brus  Oppgår’n
MANDAG 31.08.20 BLÅMANDAG Hele Kvelia