Program

Pe-Torsa 2019

TID

HVA SKJER
STED
SØNDAG
18.08.19
Kl 15.00 Stor bilbingo, gevinster kr 30.000
(Kjæm e nån ifrå Oppgåla tru?)
Kveli samfunnshus
 
 MANDAG
19.08.19
Kl 12.00 – 18.00 Visning av Pe-Torsafilmer Kveli samfunnshus
 Kl 19.00 Markering av dagen for par med samme bryllupsdag som
Pe-Torsa og Serianne, 19.august
Kvelia
 
 TIRSDAG 20.08.19
 Kl 18.00 Salg av kaffe og mjukbrød Kveli samfunnshus
Kl 19.00 «Kvelia på 50-tallet» m/programleder Hans O. Kveli, Kveli samfunnshus
  intervju med noen av dem som bodde i Kvelia på 50-tallet.
  Etter «pratstunna»: Filmvisning «Artigste tå Pe-Torsa» Kveli samfunnshus
 
ONSDAG
21.08.19
 Kl 19.00 Salg av kaffe og mjukbrød Kveli samfunnshus
Kl 20.00 Pe-Torsavisekveld med Toril & Bjørnar Kveli samfunnshus
  og auksjonsinnslag med Severin og Agust
 
 TORSDAG
22.08.19
Kl 06.00 Åpning av venstrekjøring på Kvemoveien Kvemokrysset
Kl. 14.00 – 22.00 Salg av øl, vin og mat Lavvoen ved Kveli samfunnshus
Kl. 18.00 – 20.30 Premiere på årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 19.00 – 19.30 Pause i forestillinga
Kl. 16.00 – 21.00 Salg av tørkakjøttlapskaus, kaffe, mjukbrød, pølser og brus Oppgår’n
Kl 20.30 Premierefest m/visning «Artigste tå Pe-Torsa» fra kl 21.00 Kveli samfunnshus
FREDAG 23.08.19
Kl. 14.00 – 01.00 Salg av øl, vin og mat Lavvoen ved Kveli samfunnshus
Kl 13.00 – 16.00 Strikkekafe m/Strikkerampa Torbjørn’s verksted
Kl. 18.00 – 20.30 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 19.00 – 19.30 Pause i forestillinga
Kl. 16.00 – 21.00 Salg av tørkakjøttlapskaus, kaffe, mjukbrød, pølser og brus Oppgår’n
Kl. 22.00 – 01.00 «Kvelihumor.no å da» med 3xKveli + 1 Kvemo
Spiller til dans etter underholdninga
Forhåndssalg billetter, samme som for Pe-Torsabilletter
OBS! 16 års aldersgrense på kveldsarrangementet
Lavvoen ved Kveli samfunnshus
LØRDAG 24.08.19
Kl. 11.00 – 14.00 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 12.00 – 13.00 Pause i forestillinga
Kl. 12.00 – 01.00 Salg av øl, vin og mat Lavvoen ved Kveli samfunnshus
Kl 12.00 – 15.00 Strikkekafe m/Strikkerampa Torbjørn’s verksted
Kl. 16.00 – 19.00 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 17.00 – 18.00 Pause i forestillinga
Hele dagen Salg av tørkakjøttlapskaus, kaffe, mjukbrød, pølser og brus Oppgår’n
Kl. 20.30 Jubileumsmiddag. Fiskebuffet Blåfjell fra LiVERTEN.
Toastmaster, Hans O Kveli.  Taler underveis kan påregnes.
Visning av «Artigste tå Pe-Torsa» etter middagen.
Fra kl 21.00 spiller Kjell Arild Brøndstad til dans i lavvoen.
Kveli samfunnshus/
lavvoen ved Kveli
samfunnshus
OBS! 16 års aldersgrense på kveldsarrangementet i lavvoen og samfunnshuset.
SØNDAG 25.08.19
Kl. 11.00 – 14.00 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 12.00 – 13.00 Pause i forestillinga
Kl. 12.00 – 18.00 Salg av øl, vin og mat Lavvoen ved Kveli Samfunnshus
Kl. 16.00 – 19.00 Årets Pe-Torsaforestilling Oppgår’n
Kl. 17.00 – 18.00 Pause i forestillinga
Hele dagen Salg av tørkakjøttlapskaus, kaffe, mjukbrød, pølser og brus  Oppgår’n
MANDAG 26.08.19 BLÅMANDAG Hele Kvelia